2012-05-11

SLU inviger Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, Uppsala-Lövsta

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inviger torsdag den 24 maj Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur – Lövsta forskningscentrum, ca en mil öster om Uppsala.

Lövsta är inte bara en stor investering utan är framför allt en kraftfull markering för den framtidstro som finns på SLU beträffande svensk animalieproduktion. Här bedrivs forskning och utbildning kring nöt, grisar och fjäderfä.

På Lövsta kommer utbildning och forskning att bedrivas där husdjursvetenskap och veterinärmedicin arbetar för att ge bästa möjliga förutsättningar för morgondagens djurhållning med produktion och djuromsorg i samklang som kompass.

Konung Carl XVI Gustaf förrättar invigningen och landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer att hålla ett anförande i anslutning till denna. Prins Carl Philip (som numera har lantmästarexamen från SLU) kommer också att närvara.

Efter invigningsceremonin serveras en buffélunch under fältmässiga förhållanden. Därefter presenteras de olika verksamheterna i gruppvisa rundvandringar.

Välkommen till invigningen som startar klockan 12.00 på Lövsta forskningscentrum strax öster om Uppsala på väg 282 mot Länna och Almunge. Från avtagsrondellen på E4 tar det högst 8–10 minuter.

Plats: Lövsta forskningscentrum, Uppsala

Tid: 12.00–15.30

Anmäl ditt deltagande här:
https://www.akademikonferens.se/lovsta/inbjudna

För ytterligare upplysningar:
[email protected]/* */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* */, presschef, SLU, tel 0733-707 111
Mårten Granert, [email protected]/* */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* */, tel 018-67 16 77, 0722-43 85 95


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

CONTACT WEBMASTER | SHARE
EU Vinnova