2012-03-28

2011 bra år för Uppsala universitets innovationsarbete

Tre stora företagsförsäljningar, fem nya bolag, tioprocentig ökning inom patentrådgivningen och succé för möteskonceptet AIMday®: 2011 var ett bra år för Uppsala universitets innovationsarbete. Årsberättelsen visar på framgång och expansion.

Uppsala universitets näringslivsenhet UU Innovation har samlat resultatet av 2011 i en årsberättelse som beskriver vad man åstadkommit på enheten och på universitetets holdingbolag UUAB under året. Den största framgången var försäljningen av aktieinnehavet i tre framgångsrika företag: Olink Bioscience, Halo Genomics och Acumem, som tillsammans gav en vinst på 20 miljoner kronor som nu kan återinvesteras i nya företag.

-    Detta visar att vår företagsmodell fungerar. Det stora marknadsvärdet för dessa tre företag visar att avknoppningar från forskning kan utvecklas till affärsverksamhet och jag är stolt att vi kunnat bidra till framgången, säger Lars Jonsson, chef vid UU Innovation.

UUAB har investeringar i ytterligare 36 företag, varav fem är nya för 2011. I samarbete med Drivhuset har även 139 studentdrivna företag startats under året. Universitetets innovationskontor UU Innovation har samtidigt arbetat med rådgivning och med att skapa mötesplatser mellan akademi och företag. Det lyckade varumärkesskyddade möteskonceptet AIMday, som utvecklats vid enheten, har väckt stort intresse från andra lärosäten. Vid dessa möten har forskare och företagare matchats utifrån företagens frågor och därefter träffats till givande diskussioner kring konkreta problem.

-    Det har varit ett mycket framgångsrikt och uppskattat format av både företagen och av forskarna. Vi följer också upp mötena för att stödja de samarbeten som kan utvecklas ur diskussionerna, säger Lars Jonsson.

FAKTA:
UU Innovation är Uppsala universitets enhet för stöd vid kommersilaisering och samverkan med näringslivet. Enheten får även anslag för att verka som ett av de åtta innovationskontor som riksdagen inrättade vid landets lärosäten 2009. Det betyder att man utöver Uppsala universitets forskare även servar forskare från SLU samt högskolorna i Gävle, Dalarna och Gotland med affärs- och patentrådgivning. Man har också samarbete med motsvarande innovationskontor på KTH och KI. Under året har enheten hjälpt till med 27 patentansökningar. Av totalt 171 idéer som behandlades under 2011 stod Uppsala universitet stod för 97. Materialvetenskap, energiforskning, life science är några exempel på områden med stor potential för affärsverksamhet, men innovationsstödjande verksamhet sker också inom humaniora och samhällsvetenskap.

UUAB, Uppsala universitets holdingbolag, har deltagit i över 70 företagsbildningar sedan starten 1998. 2011 investerades 4.8 miljoner kronor i 16 företag, samtidigt som tre företag såldes till en vinst av 20 miljoner som kan investeras framöver.

För mer information, kontakta Lars Jonsson, tel: 018-471 -18 42, 070-626 99 30, [email protected]/* */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* */, eller Sara Gredemark, tel: 018-471 15 98, 070-425 05 91, [email protected]/* */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* */Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

CONTACT WEBMASTER | SHARE
EU Vinnova