2017-05-03

Pressinbjudan: Öppet [växt]hus på SLU Uppsala 16 maj

Den 16 maj kl 13-16 hålls öppet hus i fluglarvskomposteringsanläggningen på SLU Ultuna campus i Uppsala. Forskarna kommer då att visa anläggningen för uppfödning av flugor och larver. Man kommer även att visa hur långt man kommit i uppskalningen av behandlingsmodulen som konstrueras i samarbete med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö för behandling av ett ton avfall per dag och som planeras vara färdig i september i år.

Under öppet hus kommer forskarna i kretsloppsteknikgruppen att presentera pågående projekt.

Behandlingsanläggningen finns på Ultunaområdet i Uppsala, Lennart Hjelms väg.

Välkomna!

Gruppen för Kretsloppsteknik.

Kontakt: Björn Vinnerås, [email protected]/* */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* */ tel 018- 67 18 34, 070-552 15 21


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

CONTACT WEBMASTER | SHARE
EU Vinnova