2017-05-03

​Vårdcentral först ut med Catheasy

Viksäng Irsta Vårdcentral blir först i Sverige med att implementera Catheasymetoden för urinvägskateterisering. Den nyligen CE-godkända medicintekniska produkten som används vid kateteriseringen gör att Catheasy nu är godkänd för användning i vården i Sverige.

Urinvägskateterisering är inte sällan förknippad med obehag, genans och smärta för patienten. Blödningar i samband med kateterisering eller uttag av kateter är inte heller ovanliga. Marie Larson, distriktsköterska på Viksäng/Irsta har tidigare erfarenhet av Catheasy och bland annat genom medverkat i en klinisk studie menar att ” Min personliga erfarenhet med Catheasy är att den är så mycket enklare och bättre än den nuvarande metoden. Det känns självklart att fortsätta med Catheasymetoden”.

Maria Kättström, verksamhetschef på Viksäng/Irsta, understryker att ”Det är viktigt att ständigt implementera nya arbetssätt som förbättrar vården för patienterna och arbetet för personalen. ”Med Catheasymetoden, som inte kräver smärtstillande gel, så kan arbetet med urinvägskateterisering dessutom delegeras till undersköterskorna vilket ger en ökad resursflexibilitet” adderar Helene Ståhlgren, avdelningschef.

För Catheasy Västerås AB som tidigare var ett BIO-X projekt är det förstås ett genombrott med den första kliniken som implementerar Catheasy. ”Det är oerhört glädjande att få ett så snabbt gensvar från vården, vilket lovar gott för framtiden” menar Christopher Holmström, VD.

Om Catheasymetoden:
Catheasymetoden är en ny enkel, snabb metod för urinvägskateterisering som inte kräver smärtstillande behandling och som har potential att avsevärt underlätta för såväl patient som personal.

Om Catheasy Västerås AB:
Catheasy Västerås AB arbetar för att göra urinvägskateterisering enklare och säkrare för patienter och för vårdpersonal.

Kontakt:
Christopher Holmström, VD, Catheasy Västerås AB
Tel: +46 (0) 70 252 4887
E-post: [email protected]/* */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* */


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

CONTACT WEBMASTER | SHARE
EU Vinnova