2017-04-04

​BIO-X projektet Catheasy på väg in i svensk sjukvård

Catheasy är en ny enkel metod för urinvägskateterisering. Catheasy Västerås AB har nu erhållit CE-märkning för den medicintekniska produkten som används vid kateteriseringen. Detta innebär att Catheasy nu är godkänd och kan börja användas i vården i Sverige och övriga Europa.

Urinvägskateterisering är en metod som är förknippad med obehag, genans och smärta för patienten och där blödningar i samband med kateterisering eller uttag av kateter inte är ovanliga. Catheasymetoden är en enkel, snabb metod som inte kräver smärtstillande behandling och som har potential att avsevärt underlätta för såväl patient som personal.

”Som jag ser det har Catheasymetoden en stor potential att göra kateterisering till en enkel och säker procedur. Hos specialisterna på urologklinikerna och övriga sjukhusavdelningar, men kanske framförallt utanför sjukhusen, på vårdcentraler, i hemsjukvård och äldreomsorg.” säger Christopher Holmström, innovatör och VD, Catheasy Västerås AB.

Om Catheasy Västerås AB:
Catheasy Västerås AB arbetar för att göra urinvägskateterisering enklare och säkrare för patienter och för vårdpersonal.

Kontakt: Christopher Holmström, VD, Catheasy Västerås AB
Tel: +46 (0) 70 252 4887
E-post: [email protected]/* */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* */

Mer om Catheasymetoden:
http://www.catheasy.se/

Om BIO-X:
http://www.bio-x.nu/


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

CONTACT WEBMASTER | SHARE
EU Vinnova