Newsdesk
 • 2016-08-17

  Polyunsaturated fat in adipose tissue linked to lower mortality

  In a study from Uppsala University, published in the American journal JAMA Cardiology, the fatty acid linoleic acid (Omega 6) in subcutaneous adipose tissue was linked to lower mortality among older men followed over a 15-year period.
  READ MORE

 • 2016-08-10

  Mycket ljus under dagen motverkar skärmljusets påverkan på nattsömnen

  ​Användandet av elektroniska apparater som skickar ut blått ljus (som smartphones och läsplattor) under kvällstid har i tidigare forskning visat sig vara associerat med sömnproblem. Resultaten från en ny studie från Uppsala universitet tyder på att exponering för ljus under dagen kan motverka de negativa effekter som kan uppkomma som en konsekvens av elektronisk ljusexponering under kvällstid.
  READ MORE

 • 2016-08-09

  Simplified approach to drug development with Upsalite

  For the first time, researchers have revealed the nanostructure of the mesoporous magnesium carbonate Upsalite® and pore size control was achieved without organic templates or swelling agents. By controlling the pore structure of the material the amorphous phase stabilisation exerted on poorly soluble drug compounds can be tuned and the drug delivery rate can be tailored.
  READ MORE

 • 2016-08-09

  Förenklad metod att utveckla läkemedel med Upsalite

  Forskare har för första gången avslöjat nanostrukturen hos den mesoporösa magnesiumkarbonaten Upsalite® och kontrollerat porstorleken utan organiska molekyler som mallar eller svällningsmedel. Genom att styra porstrukturen hos materialet kan den amorfa fasen hos svårlösliga läkemedelssubstanser stabiliseras och hastigheten för läkemedelstillförseln kan skräddarsys.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova