Newsdesk
 • 2016-05-31

  Open for business in the USA: Olink Proteomics unveils a new office and analysis service laboratory in the Boston area.

  Olink Proteomics is delighted to announce the opening of new office and laboratory facilities in Watertown, Massachusetts. This heralds the establishment of the company’s first major regional organization outside of Sweden, and will support the rapidly growing business in the United States.
  READ MORE

 • 2016-05-27

  ​​Nya prionsjukdomar hos hjortvilt studeras

  SLU har ett forskningssamarbete med Karolinska institutet, Linköpings universitet och SVA om ”Moose Wasting Syndrome” (Älvsborgssjukan) hos älg. SLU har nu även ingått samarbete med Stockholms universitet för en landsomfattande studie av prionrelaterade arvsanlag hos älg.
  READ MORE

 • 2016-05-26

  BIO-X projekt klara: Tre skilda angreppssätt för att minska vårdrelaterade infektioner

  ​Effektivare byte av urinkateter, antibakteriella material som underlättar sårläkning, en snabb metod för att diagnostisera sepsis – tre olika sätt att bemöta en av vårdens största utmaningar. Projekten inom BIO-X-utlysningen Vårdrelaterade infektioner är på väg att summeras.
  READ MORE

 • 2016-05-24

  Nu kan hopphästens interaktion med underlaget mätas

  Tre akuta skador vid hästhoppningen under OS i Aten 2004 blev starten för ett forskningsprojekt om underlag för hopphästar. Nu presenteras en doktorsavhandling om ridunderlag för hoppsport.
  READ MORE

 • 2016-05-23

  Loss of Y chromosome in blood cells associated with developing Alzheimer’s disease

  Men with blood cells that do not carry the Y chromosome are at greater risk of being diagnosed with Alzheimer’s disease. This is in addition to an increased risk of death from other causes, including many cancers. These new findings by researchers at Uppsala University could lead to a simple test to identify those at risk of developing Alzheimer’s disease.
  READ MORE

 • 2016-05-23

  Nytt samband upptäckt mellan förlust av Y-kromosomen i blodceller och Alzheimers sjukdom

  Män som förlorat Y-kromosomen i en andel av sina blodceller löper större risk att drabbas av Alzheimers sjukdom, förutom att de också har större risk att dö av andra orsaker, inklusive flera former av cancer. Det visar forskare vid Uppsala universitet i en ny studie, vars resultat kan leda till utvecklingen av ett enkelt test för att identifiera dem som riskerar att få Alzheimers sjukdom.
  READ MORE

 • 2016-05-17

  New study shows how shift work affects cognitive functions

  A new study from Uppsala University shows that compared to non-shift workers, shift workers needed more time to complete a test that is frequently used by physicians to screen for cognitive impairment. However, those who had quit shift work more than five years ago completed the test just as quick as the non-shift workers. The findings are published in the journal Neurobiology of Aging.
  READ MORE

 • 2016-05-16

  Second gene modifies effect of mutation in DM, a dog model of ALS

  Canine Degenerative Myelopathy (DM) is a neurodegenerative disease in dogs with similarities to ALS in humans. Scientists at Uppsala University, SciLifeLab, the Broad Institute of MIT and Harvard, and the University of Missouri, have discovered a modifier gene that affects the risk of developing DM in Pembroke Welsh Corgis. The study is published in PNAS this week.
  READ MORE

 • 2016-05-16

  Ytterligare gen upptäckt som påverkar risk för ALS-liknande sjukdom hos hundar

  Degenerativ myelopati är en neurodegenerativ sjukdom hos hundar som liknar ALS hos människa. Forskare vid Uppsala universitet , SciLifeLab och Broad Institute of MIT and Harvard har i samarbete med forskare vid University of Missouri identifierat en gen som påverkar risken att utveckla sjukdomen för rasen Pembroke Welsh Corgi. Studien publiceras i PNAS denna vecka.
  READ MORE

 • 2016-05-16

  Barnfetma i fokus på toppmötet Uppsala Health Summit

  Antalet överviktiga och feta vuxna och barn i världen har på några få decennier nått alarmerande nivåer, inte minst i låginkomstländer. Under toppmötet Uppsala Health Summit, som i år äger rum i samband med World Obesity day 11-12 oktober 2016, samlas internationell expertis på barnfetma för att tillsammans med industri, beslutsfattare och civilsamhälle diskutera motåtgärder.
  READ MORE

 • 2016-05-16

  Childhood obesity in focus at 2016 Uppsala Health Summit

  In just a few decades, the number of overweight and obese adults and children in the world has reached alarming levels, not least in low-income countries. This year, Uppsala Health Summit is taking place in conjunction with World Obesity Day: 11-12 October 2016. International experts on child obesity will gather to discuss countermeasures with industry, policy makers and society.
  READ MORE

 • 2016-05-13

  AnnaPS i samarbete med Roche - världens största bioteknikföretag

  Tidigare UIC-bolaget AnnaPS i Östhammar har ingått ett unikt samarbetsavtal med världens största bioteknikföretag, Roche. Vi räknar med att minst fyrdubbla vår försäljning inom ett år, berättar vd och grundare Anna Sjöberg.
  READ MORE

 • 2016-05-13

  Parningsbeteenden mellan individer av samma kön kan leda till genetiska fördelar

  Hos många djur är parningsbeteenden mellan individer av samma kön vanligt förekommande. Dessa företeelser utgör en gåta för evolutionsbiologer eftersom de inte för med sig samma uppenbara fördelar som parningsbeteenden mellan honor och hanar. En färsk studie från forskare vid Uppsala universitet kan ge en del av svaret på frågan om varför ”samkönade” parningsbeteenden är så vanliga i djurriket.
  READ MORE

 • 2016-05-13

  Why animals court their own sex

  Same-sex sexual behavior is common in animals but puzzles evolutionary biologists since it doesn’t carry the same obvious benefits as heterosexual courtship behavior that leads to mating and production of offspring. A study from Uppsala University sheds new light on the pervasiveness of same-sex sexual behavior in the animal kingdom.
  READ MORE

 • 2016-05-12

  Dogs provide information about brain tumour development in humans

  Brain tumours in dogs are strikingly similar to their human tumour counterparts. In a recent study in the journal PLOS Genetics, researchers at Uppsala University and Swedish University of Agricultural Sciences have used genetic analyses in different dog breeds to identify genes that could have a role in the development of brain tumours in both dogs and human.
  READ MORE

 • 2016-05-11

  Gen som tycks bidra till bröstcancer hittad hos hund

  Genom att jämföra hela arvsmassan hos friska tikar av rasen engelsk springer spaniel med den hos tikar med juvertumörer har forskare kunnat ringa in genvarianter som bara finns hos hundar med denna sjukdom. Juvertumörer hos hund påminner mycket om bröstcancer hos människa. Studien har gjorts inom ett projekt som drivs av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
  READ MORE

 • 2016-05-10

  Coral death stops fish from learning predators

  In a world first study researchers have found that coral bleaching and death can have dramatic repercussions for how small reef fish learn about and avoid predators. The new results are published in the journal Proceedings of the Royal Society B.
  READ MORE

 • 2016-05-04

  Genetic test shows patients at risk of a serious adverse reaction to toxic goitre treatment

  Researchers and doctors at Uppsala University, along with Swedish and international collaboration partners, have found gene variants that predict the risk of a serious adverse reaction to drugs used for the treatment of hyperthyroidism. The results are published in The Lancet Diabetes & Endocrinology.
  READ MORE

 • 2016-05-04

  Fem UIC-bolag får totalt 3 mkr från Vinnova

  UIC-bolagen Noviga Research, Airwatergreen, Denator, Featherway Robotics samt det tidigare UIC-bolaget Chemnotia stärker nu kassan genom finansiering från Vinnova. Totalt får de cirka 3,1 miljoner kronor från Vinnova.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova