Newsdesk
 • 2015-07-30

  New candidate genes for immunodeficiency identified by using dogs as genetic models

  IgA deficiency is one of the most common genetic immunodeficiency disorders in humans and is associated with an insufficiency or complete absence of the antibody IgA. Researchers from Uppsala University and Karolinska Institutet have now performed the first comparative genetic study of IgA deficiency by using the dog as genetic disease model. The results are published in PLOS ONE.
  READ MORE

 • 2015-07-30

  Forskningsstudie visar lovande resultat för ny behandling av typ 1-diabetes

  I en ny studie från Uppsala universitet har forskare framgångsrikt använt antiinflammatoriska cytokiner för behandling av typ 1-diabetes. Studien visar att om diabetessjuka möss fick interleukin-35 gick sjukdomen tillbaka eller botades genom att en normal blodsockernivå och immuntolerans bibehölls. Resultaten publiceras i open access-tidskriften Scientific Reports (Nature Publishing Group).
  READ MORE

 • 2015-07-30

  Promising progress for new treatment of type 1 diabetes

  New research from Uppsala University shows promising progress in the use of anti-inflammatory cytokine for treatment of type 1 diabetes. The study, published in the open access journal Scientific Reports, reveals that administration of interleukin-35 to mice with type 1 diabetes, reverses or cures the disease by maintaining a normal blood glucose level and the immune tolerance.
  READ MORE

 • 2015-07-30

  Kantzoner fungerar bäst i lagom komplexa jordbrukslandskap

  Det är i de medelkomplexa jordbrukslandskapen som det lönar sig bäst att sätta in biodiversitetsfrämjande lokala åtgärder, som t.ex. blommande kantzoner. SLU-forskaren Mattias Jonsson har tillsammans med kollegor från Nya Zeeland, Australien och USA nyligen publicerat sina bevis för detta i Journal of Applied Ecology.
  READ MORE

 • 2015-07-30

  Flower strips most effective in moderately complex agricultural landscapes

  It is in moderately complex landscapes that it is most effective to deploy local conservation management measures to enhance biodiversity, such as flowering border zones. The SLU-researcher Mattias Jonsson has together with colleagues from New Zealand, Australia and USA recently published evidence for this in Journal of Applied Ecology.
  READ MORE

 • 2015-07-14

  Cavidi får lån på 10 miljoner euro från EIB

  Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat UIC-bolaget Cavidi ett långfristigt lån på 10 MEUR för framtagande av nästa generations automatiserade hiv-testinstrument. Detta är den första satsningen inom ramen för InnovFin Infectious Diseases, ett innovativt finansieringsinstrument som nyligen inrättades inom den nya generationens finansieringsinstrument för innovativa tillväxtföretag.
  READ MORE

 • 2015-07-13

  Losing half a night of sleep makes memories less accessible in stressful situations

  It is known that sleep facilitates the formation of long-term memory in humans. In a new study, researchers from Uppsala University now show that sleep does not only help form long-term memory but also ensures access to it during times of cognitive stress.
  READ MORE

 • 2015-07-07

  Fler hjärtsviktpatienter kan opereras med ny metod

  Akademiska sjukhuset har infört en ny sorts hjärtklaffsoperation med kateterteknik som innebär att patienter som inte lämpar sig för öppen kirurgi kan erbjudas behandling. Det kan till exempel röra sig om äldre och sköra patienter med svårt klaffläckage. Läckaget behandlas med hjälp av en eller flera klämmor som förs in med kateter via ljumsken.
  READ MORE

 • 2015-07-01

  Recipharm förvärvar OnTarget Chemistry och utvidgar sitt utbud av prekliniska utvecklingstjänster

  Recipharm har slutfört förvärvet av UICs alumnbolag OnTarget Chemistry i Uppsala, ett snabbt växande CRO-företag som under 2014 hade en omsättning på nästan 29 miljoner kronor inom syntes- och analystjänster för läkemedelsområdet, inklusive särskilt krävande uppdrag.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova