Newsdesk
 • 2015-05-28

  Övergrepp på barn fokus för unik utbildning i Uppsala

  Kunskapen om medicinska aspekter kring barn som utsätts för våld, försummelse och andra övergrepp behöver öka. Den 1-5 juni anordnas en internationell kurs i barnskyddsmedicin i Uppsala. Det är första gången i Europa och arrangörerna räknar med över hundra deltagare från 16 länder, främst vårdpersonal som arbetar med barn som far illa.
  READ MORE

 • 2015-05-28

  Allergisk matstrupe i fokus under Gastrodagarna

  ​Patienter med allergisk matstrupe får ofta svåra sväljningssvårigheter. Nu går experter inom gastroenterologi på Akademiska sjukhuset i bräschen för ett utökat samarbete med öron-näs-hals-specialister och barnmedicinare för att förbättra diagnostik och behandling. Planerna presenteras under Gastrodagarna i Uppsala den 27-29 maj.
  READ MORE

 • 2015-05-28

  Nästa veckas Uppsala Health Summit inleds med öppen föreläsning

  Under toppmötet Uppsala Health Summit om antibiotikaresistens, som inleds nästa vecka, ger Dr. Manica Balasegaram från internationella Läkare utan gränser den 1 juni en öppen föreläsning på temat. För journalister är det även möjligt att ta del av konferensens plenarföreläsningar 2-3 juni.
  READ MORE

 • 2015-05-28

  Rekordhög omsättning på 392 mkr i UICs tillväxtbolag 2014

  Tillväxtbolagen i företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) slog två rekord under 2014. Omsättningen i bolagen ökade med 29 procent till rekordhöga 392 miljoner kronor, och dessutom ökade investeringarna i UIC-bolagen till 375 miljoner kronor. Det visar UICs årsberättelse för 2014 som publiceras i dag.
  READ MORE

 • 2015-05-25

  ​Självregistrering i hemmet ska förbättra Parkinsonbehandling

  Patienter med diagnostiserad Parkinson ska själva kunna registrera sin hälsostatus i hemmet med täta intervaller. Det är målet med en pilotstudie som startar i slutet av maj på Akademiska sjukhuset. Syftet är att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning och optimal läkemedelsbehandling.
  READ MORE

 • 2015-05-25

  Uppsala och Västmanland först med ambulansdirigering i egen regi

  ​För första gången i Sverige tar två landsting över ambulansdirigeringen i egen regi från SOS Alarm. I Uppsala startar den nya verksamheten tisdagen den 26 maj. Den nya verksamheten, Sjukvårdens larmcentral, ingår i ambulanssjukvården knuten till Akademiska sjukhuset och bemannas av sjuksköterskor dygnet runt, året runt.
  READ MORE

 • 2015-05-21

  Handlingsplan ska minska vårdrelaterade infektioner på Akademiska

  Akademiska sjukhuset har lanserat en strategisk handlingsplan med tydliga mål för hur vårdrelaterade infektioner (VRI) ska minska. Ett viktigt syfte är att arbetet med vårdhygien och andra insatser ska bli mer strukturerat och proaktivt.
  READ MORE

 • 2015-05-19

  Cancer toppar klinisk forskning på Akademiska

  ​Hälften av alla patientstudier på Akademiska sjukhuset berör cancer. Just nu pågår cirka hundra kliniska studier, bland annat nya behandlingar med biologiska läkemedel vid lymfom och malignt melanom. För första gången uppmärksammas betydelsen av patientstudier på internationella dagen för klinisk forskning den 20 maj med öppet hus och föredrag för personal och samarbetspartners.
  READ MORE

 • 2015-05-12

  Malaria testing yet to reach its potential

  In a study published this month in Malaria Journal, researchers from Uppsala University and other institutions present a new model for systematically evaluating new malaria treatment programs in routine conditions across multiple countries.
  READ MORE

 • 2015-05-11

  Akademiska öppnar mottagning för utredning av fästingburna infektioner

  Kroniska besvär orsakade av borrelia och andra fästingburna infektioner är ofta svåra att diagnostisera. För att erbjuda utredning och samlad bedömning öppnar Akademiska sjukhuset en ny mottagning till hösten.
  READ MORE

 • 2015-05-06

  Researchers discover missing link in the evolution of complex cells

  In a new study, published in Nature this week, a research team led from Uppsala University in Sweden presents the discovery of a new microbe that represents a missing link in the evolution of complex life. The study provides a new understanding of how, billions of years ago, the complex cell types that comprise plants, fungi, but also animals and humans, evolved from simple microbes.
  READ MORE

 • 2015-05-06

  Uppsalaforskare upptäcker felande länk i evolutionen av komplexa celler

  I en ny studie, publicerad i Nature, presenterar en forskargrupp från Uppsala universitet upptäckten av en ny mikroorganism. Denna mikroorganism representerar en felande länk i evolutionen av komplext liv och studien visar hur de komplexa celler som utgör växter, svampar samt djur och människor har utvecklats från enklare organismer.
  READ MORE

 • 2015-05-06

  Uppsala Health Summit publishes pre-conference report

  For the upcoming Uppsala Health Summit on antibiotic resistance, 2–3 June, a report has now been published focusing on some of the most pressing issues and challenges. The aim of the meeting is to move the discussion forward, from the ‘what’ to the ‘who’ and ‘how’.
  READ MORE

 • 2015-05-06

  ​Uppsala Health Summit släpper rapport inför toppmötet

  Inför toppmötet Uppsala Health Summit om antibiotikaresistens, som äger rum 2-3 juni, har nu en rapport tagits fram som sätter fokus på några av de mest brännande utmaningarna. Målet är man under mötet ska lyckas förflytta diskussionen från ”vad” till ”hur” och ”vem”.
  READ MORE

 • 2015-05-06

  Akademiska först i Sverige med virtuella operationer i kirurgutbildning

  ​Akademiska är första sjukhuset i Sverige som inför virtuella operationer som ett led i utbildning/fortbildning av kirurger, ST-läkare och operationssjuksköterskor. Med hjälp av avancerad 3D-teknologi, liknande den som används för dataspel, kan man uppleva en filmad operation tredimensionellt och förbereda sig bättre innan man själv utför de olika momenten.
  READ MORE

 • 2015-05-04

  Västvärldens användning av silver som bakteriedödare framkallar antibiotikaresistens

  I Sverige används silver i bland annat hygienprodukter, kläder, skor och som sårförband inom sjukvården för att avdöda bakterier. I en ny avhandling från Uppsala universitet visar Susanne Sütterlin att silver saknar effekt mot viktiga sårbakterier och att vår stora användning av silvertillsatser leder till att bakterier blir resistenta mot antibiotika.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova