Newsdesk
 • 2016-02-03

  Mjölmask råvara i proteinpulver

  Kan proteinpulver framställt från mjölmask bli en framtida ingrediens i livsmedel? En forskargrupp vid SLU har i en pilotstudie framställt ett sådant pulver. Studien presenteras i dag i den vetenskapliga tidskriften Plos One. "Det kan vara lättare för konsumenter att acceptera en produkt där en neutral insektsproteiningrediens ingår", säger professor Maud Langton, SLU.
  READ MORE

 • 2016-02-03

  Nya medel mot resistenta bakterier efter samarbete mellan SLU och Ultupharma

  En forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har mycket snabbt upptäckt nya medel mot Gram-negativa och Gram-positiva bakterier som är resistenta mot dagens antibiotika. Två patentansökningar gällande dessa uppfinningar har nyligen lämnats in till Patentverket.
  READ MORE

 • 2016-02-01

  Proteome arrays ger nya insikter i autoimmuna sjukdomar

  Forskare vid Uppsala Universitet och Karolinska Institutet visar i ett internationellt samarbete hur ny teknik, proteome arrays, framgångsrikt kan användas för att karaktärisera autoimmuna sjukdomar och identifiera nya diagnostiska markörer. Fynden publiceras nu i tidskriften Scientific Reports.
  READ MORE

 • 2016-02-01

  Avmystifierad entropi gör enzymreaktioner mer begripliga

  En mer än 50-årig debatt inom forskarvärlden har handlat om hur enzymer kan göra kemiska reaktioner miljontals gånger snabbare. Entropi är ett nyckelbegrepp och en huvudteori är att enzymet genom sin form ”ordnar” de delar som ingår i en reaktion i rätt position. Forskning visar nu att den höga reaktionshastigheten har en annan förklaring.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova