Newsdesk
 • 2014-07-22

  Supermaterial gives rejected drugs a new chance

  More than 80 percent of all drug candidates in the pharma R&D suffer from poor solubility and are therefore rejected early in the drug discovery process. Now Uppsala University researchers show that the new material Upsalite®, has great potential for development of new formulations of these rejected drugs.
  READ MORE

 • 2014-07-22

  Nya supermaterialet Upsalite kan ge ratade läkemedel ny chans

  Mer än 80 procent av alla läkemedelskandidater inom läkemedelsindustrin har problem med för låg löslighet och ratas därför under tid utvecklingsfas. I en ny studie visar nu Uppsalaforskare att det nya materialet Upsalite® har stor potential för vidareutveckling av dessa ratade läkemedel.
  READ MORE

 • 2014-07-16

  Uppsalaforskare på lista över världens mest inflytelserika forskare

  Sju forskare från Uppsala universitet finns med när Thomson Reuters, som driver databasen Web of Science, utnämner världens mest inflytelserika forskarhjärnor. Listan baseras på antal citeringar av deras vetenskapliga artiklar.
  READ MORE

 • 2014-07-14

  Vårt födointags reglering studeras genom bananflugans gener

  Ny forskning från Uppsala universitet visar hur två gener som är kopplade till fetma reglerar födointaget. Upptäckten har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften ”PLoS Genetics”.
  READ MORE

 • 2014-07-10

  Pressmeddelande: Akademiska och Elekta inleder samarbete om teknik som kombinerar magnetkamera och strålterapi

  Akademiska sjukhuset har tecknat ett flerårigt forsknings- och utvecklingsavtal med Elekta. Inriktningen är att utveckla teknik som möjliggör magnetkameraavbildning i realtid inom strålterapi. På sikt kan tekniken bidra till mer exakt och individuellt anpassad strålbehandling. Akademiska har för avsikt att bli det första sjukhuset i Sverige som inför tekniken kliniskt.
  READ MORE

 • 2014-07-09

  Molekylernas värld filmad med avancerad röntgenlaser

  För första gången har forskare med hjälp av världens mest kraftfulla röntgenstrålkälla lyckats observera och filma dynamiken i växternas fotosyntes på molekylär nivå. Studien beskrivs i det senaste numret av tidskriften Nature och visar på teknikens stora potential.
  READ MORE

 • 2014-07-03

  Pelago Bioscience AB ingår licensavtal på CETSA™ metod med GlaxoSmithKline

  Pelago Bioscience AB har ingått ett licensavtal med GlaxoSmithKline (GSK) för användning av den patenterade CEllular Thermal Shift Assay (CETSA ™) metoden för bestämning och kvantifiering av läkemedelkandidaters interaktioner med målproteiner. I avtalet ger Pelago Bioscience AB, GSK en licens till CETSA metoden för användning i läkemedelsforskning och -utveckling.
  READ MORE

 • 2014-07-02

  Pelago Bioscience AB enters into CETSA™ method licensing agreement with GlaxoSmithKline

  Pelago Bioscience AB has entered into a licensing agreement with GlaxoSmithKline (GSK) for the use of the Cellular Thermal Shift Assay (CETSA™) for determination and quantification of drug–target interactions. Under the agreement, Pelago Bioscience grants GSK a license to the CETSA method for use in research & development.
  READ MORE

 • 2014-07-02

  Uppsala universitet får toppanslag för rekrytering av internationell auktoritet inom vaskulärbiologisk forskning

  Vetenskapsrådet har beviljat Uppsala universitet 145 miljoner kronor för att rekrytera professor Elisabetta Dejana, en ledande internationell auktoritet inom forskningsområdet vaskulärbiologi. Med rekryteringen hoppas Uppsala universitet kunna stärka den redan befintliga kompetensen på området och skapa ett program för att föra forskning från laboratoriet till klinisk tillämpning.
  READ MORE

 • 2014-07-02

  Uppsalas Fernströmspris tilldelas Mia Phillipson

  Mia Phillipson tilldelas 2014 års Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Hon får priset för sin nyskapande och avancerade forskning som syftar till att förstå de vita blodkropparnas normala funktioner för bibehållen hälsa, samt hur de bidrar till olika tillstånd som till exempel cancer, diabetes och transplantationer.
  READ MORE

 • 2014-07-01

  Olink Bioscience introduces a 92-protein biomarker panel for inflammatory diseases

  Uppsala, Sweden, July 1st, 2014 – Olink Bioscience today launched Proseek® Multiplex Inflammation I 96x96, a new protein biomarker panel targeting inflammatory diseases. This product will be an important tool in the search for multivariate protein expression patterns that could serve as biomarkers to improve prediction and prognosis of inflammatory diseases, and to discover new drug targets.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova