Newsdesk
 • 2014-12-19

  Var finns pengarna? UIC samlar finansieringsalternativ på webben

  Nu kan företagare få hjälp med att hitta rätt bland alla de möjligheter till lämplig finansiering som finns - beroende på vilken fas företaget eller projektet befinner sig i. Under nya rubriken ”Finansiering” på UICs hemsida listas de olika aktörer som erbjuder finansiering i olika skeenden av företagens utveckling.
  READ MORE

 • 2014-12-18

  Rödbetsjuice ges till hjärtsviktpatienter i unik studie på Akademiska

  Kan rödbetsjuice förbättra konditionen hos patienter med vissa former av hjärtsvikt? Det ska en studie på Akademiska sjukhuset utvärdera. Studien är den första i sitt slag på denna patientgrupp. Tidigare forskning har framförallt inriktats på friska personer.
  READ MORE

 • 2014-12-17

  UIC och CRAY Innovation i ansedda Nature

  Anders Nordström på Uppsala Innovation Centre och UIC-bolaget CRAY Innovation har intervjuats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature. Artikeln ”Boosting Business” ger exempel på olika typer av program som stödjer forskare inom biokemi som vill kommersialisera sina resultat och starta företag.
  READ MORE

 • 2014-12-15

  Behandling vid förmaksflimmer utvärderas i patientstudie på Akademiska

  ​Är elkonvertering och ablation riskfritt och effektivast vid förmaksflimmer för att undvika återfall och komplikationer? Det ska en patientstudie på Akademiska sjukhuset ge svar på. Projektet beviljades nyligen 5,5 miljoner kronor i Vetenskapsrådets satsning på klinisk behandlingsforskning.
  READ MORE

 • 2014-12-12

  Gradientech säkrar kassan med övertecknad nyemission

  Det tidigare UIC-bolaget Gradientech har säkrat kassan genom en övertecknad nyemission, som komplement till det nyligen beviljade Vinnova-stödet om nära 5 miljoner kronor.
  READ MORE

 • 2014-12-11

  Har undersökt kornas sömn

  Sömn ger återhämtning för både hjärna och kropp. Emma Ternman har i sin doktorsavhandling vid SLU visat att en ko sover knappt två timmar per dygn. Sömntiden är som kortast när kon just har fått sin kalv, och den ökar med tiden efter kalvning. Korna ligger ned, dvs. vilar eller sover, under tolv timmar per dygn, och det är viktigt att korna får både tid och plats för det.
  READ MORE

 • 2014-12-11

  Kunskap om snytbaggens ätvanor kan minska skador på skogsplantor

  Varje år vållar snytbaggar svenskt skogsbruk förluster på hundratals miljoner genom att gnaga av barken på tall- och granplantor. I en avhandling från SLU har man i detalj studerat hur snytbaggen äter på plantor. Man såg bland annat att den åt kortare måltider från plantor som behandlats med ett naturligt växthormon. Detta är därför en lovande metod att öka plantornas chans att överleva.
  READ MORE

 • 2014-12-10

  Pharem Biotech får 2,4 miljoner kronor från Vinnova


  READ MORE

 • 2014-12-05

  Europas markforskare tacklar hoten mot marken

  ​Världens jordar står inför hot som skulle kunna undergräva själva grunden till vårt nuvarande sätt att leva. Forskare från Europa arbetar tillsammans för att tackla hoten mot marken, däribland forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Idag, på den globala markdagen, lanseras FN:s internationella markår 2015 - för ökad förståelse om marken för livsmedelssäkerhet och ekosystemfunktioner.
  READ MORE

 • 2014-12-05

  Smoking and higher mortality in men

  In a new study, published in Science, researchers at Uppsala University demonstrate an association between smoking and loss of the Y chromosome in blood cells. The researchers have previously shown that loss of the Y chromosome is linked to cancer. Since only men have the Y chromosome, these results might explain why smoking is a greater risk factor for cancer among men.
  READ MORE

 • 2014-12-04

  OnTarget Chemistry utsett till Gasellföretag 2014

  UICs alumnföretag OnTarget Chemistry är utsett till Gasellföretag 2014 – en utmärkelse som årligen delas ut av Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag.
  READ MORE

 • 2014-12-01

  Multiprofessionellt team ger ansiktsförlamade bättre vård

  Inte bara strokepatienter kan drabbas av ansiktsförlamning. Svåra trauman, borrelia, och bältros är andra orsaker, men även plötslig ansiktsförlamning, Bells pares, där orsaken inte är känd. För att erbjuda de sistnämnda patienterna en samlad bedömning och komplett behandlingsplan har en ny mottagning startats på Akademiska sjukhuset.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova