Events
2012-12-03

Framtidens kvalitet: Framgångsrik validering och verifiering

Karin Ferm och Göran Hasse talar i detta seminarium om förutsättningar för framgångsrikt valideringsarbete. 

- Vilka parametrar påverkar kostnadseffektiviteten i vår projekt- och programhantering, fokuserar vi på rätt saker? 

- Vilka förutsättingar krävs för att mervärdet av valideringsarbetet ska optimeras över tid, vilka delar måste finnas på plats? 

- Vilka trender och praxis ser vi inom läkemedels- och kärnkraftsindustri samt IT-sidans mjukvaruutveckling?


Oberoende av bransch så finns ofta behov av liknande moment när det kommer till verifiering och validering, uttrycken skiljer sig men tänket finns där. En ökande del av de investeringar och det arbete som utförs i våra verksamheter idag sker i projektform, valideringsarbete är i grunden en form av projekt. Hur säkerställer vi att projektet eller programmet skapar en optimal plattform för ett fortsatt gott kvalitetsarbete till lägsta möjliga kostnad under hela livscykeln? 

Under detta seminarium belyser vi områden som konfigurationsledning, krav- och ändringshantering, varvar dessa med praktikfall och förklarar de kopplingar som finns till ett validerat system. 


Observera att antalet platser är begränsat. Mer om talarna, eventet och anmälan hittar du här>>>

TITLEFramtidens kvalitet: Framgångsrik validering och verifiering
DATE2012-12-03
PLACESemcon, Fyrislund hus 13, plan 7
ORGANIZERSemcon
REGISTRATION FEE
CONTACT WEBMASTER | SHARE
EU Vinnova